Поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

„ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС“ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201739448, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 75, тел.: 028622060, електронна поща: info@poseidonholidays.com, интернет страница: https://www.poseidonholidays.com/.

 

В ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС признаваме, че спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина  на обработване  на  личните  данни,  типа  лични  данни,  които  се  събират,  целта  на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

 

Личната информация, която ни предоставяте.

 

ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС събира и обработва информацията, която Вие сте се съгласили да ни предоставите доброволно. Във връзка с целите, посочени по-долу, когато използвате сайта,изпращате запитване и резервация чрез сайта на ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС / https://www.poseidonholidays.com/ Вие следва да дадете изрично съгласието си посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст.Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи, в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация/резервация на услугите, предоставяни от ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС.

За да направите резервация през нашия сайт са необходими следните данни: име и фамилия, имейл адрес и телефон.  

Освен чрез нашия сайт / https://www.poseidonholidays.com/ запитване за резервация за някоя от нашите услуги може да направите и на място в нашите офиси, както и чрез социалните канали /Instagram и Facebook/. Moля, имайте предвид, че когато правите запитване по този начин, а не чрез сайта, Вие следва изрично да се съгласите с настоящата политика за поверителност и защита на личните данни. За тази цел след като изразите желание да направите резервация на място в наш офис, Вие следва да дадете изрично съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени по-долу. По отношение на запитванията за резервации, които желаете да направите чрез социалните медии,   а именно чрез Instagram и Facebook, моля да имате предвид, че следва да предоставите електронен адрес/телефон, на които наш служител ще се свърже с Вас, за да може да получим валидно съгласие да обработваме Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата политика.

 

Когато правите резервация, изискваме от Вас (като минимум) Вашите имена, имейл адрес,  както  и имената  на лицата,  които  ще пътуват с Вас. За да направим пътуването Ви още по-приятно е възможно да поискаме да ни споделите Вашите предпочитания относно място за настаняване, забележителности, които желаете да посетите,  модел  кола,  която  желаете  да  наемете,  както  и  други  подобни,  свързани изцяло с престоящото пътуване.

В определени случаи е необходимо да изискаме от Вас предоставяне на данни от личната Ви карта и/или Паспорт, както и дата на раждане. Тези данни са необходими в следните случаи:

 1. ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС да извърши чекиране за избран от Вас полет;
 2. При сключване на задължителни застраховки, съпътстващи самото пътуване;
 3. В случай че за избраната от Вас дестинация се изисква издаването на валидна ВИЗА.

На последващ етап от резервацията ние ще изискаме от Вас да ни предоставите информация за плащане /т.е. преводно нареждане или друг сходен документ, удостоверяващ извръшено плащане/ с цел да завършим успешно желаната от Вас резервация.

След като резервацията Ви е завършена, т.е. след като сте направили плащане, е необходимо да бъде сключен договор между Вас и ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС. За тази цел следва да предоставите три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефон и електронен адрес. ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС обработва тези лични данни на основание „изпълнение на договор“, т.е. тези данни са необходими, за да може сключеният договор да бъде изпълнен.Ако имате нужда да се свържете с нашия екип или да се свържете с нас по друг начин (като например социални медии или контакт с мястото за настаняване, в което сте направили резервация посредством нашия сайт), ние ще съберем информация за Вас и от тези канали.

Можете да участвате в програми за препоръки или игри на лотариен принцип, за участието в които ще трябва да предоставите лична информация, като Вашите имена, телефон и имейл адрес. В допълнение е възможно да ни предоставите обратна връзка или да ни помолите за помощ за това как да използвате услугите на ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС.

 

Личната информация за други хора, която ни предоставяте.

 

Възможно е да правите резервация не само за себе си, а да пътувате с други лица, чиито данни ще ни предоставите, като част от резервацията. Друга опция е да правите резервация от името на някой друг. В тази връзка Вие трябва да поемете отговорността да уведомите човека или хората, чиито лични данни сте предоставили, че сте споделили личната им информация и да ги помолите да се съгласят с начина, по който ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС използва тяхната информация (както е описано в тази  политика за поверителност и защита на личните данни).

 

Лична информация, която получаваме от други източници.

 

Освен информацията, която сами споделяте с нас, е възможно да получаваме информация за Вас и от други източници /като например други туроператори/туристически агенции, с които сте се свързали вече и на които сте предоставили данните си/. Тези източници могат да бъдат бизнес партньори, като дистрибуционни партньори и други независими трети страни. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде комбинирана с предоставената от Вас информация.

 

Защо ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС събира и използва моите лични данни?

 

Ние използваме събраната за Вас информация за различни цели. Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

• Обслужване на клиенти с цел предоставяне на услуги: извършване на резервации, изготвяне и закупуване на пакет от услуги, резервация и закупуване на самолетни билети, както и всички други процеси, свързани с предоставяне на услугите, които предлагаме, включително и услуги от трети страни, като например продукти на наши бизнес партньори, предлагащи организирани пътувания, места за настаняване, коли  под  наем,  допълнителни  екскурзии  с  цел разглеждане  на  забележителности  и други;

• Маркетингови дейности: Ние също така използваме Вашата информация за маркетингови дейности. Те могат да включват:

-   изпращане  на  новини  относно  продукти  и  услуги,  свързани  с  пътувания,

-   когато правите резервация с нас или когато създадете потребителски профил;

-   Когато  участвате  в  промоционални  активности  (като  игри  на  лотариен принцип, програми за препоръки или състезания), съответната информация /Вашите имена,  телефон  и  имейл  адрес/  ще  бъде  използвана  за  администриране  на  тези промоции;

• Комуникация с Вас: Може да възникнат случаи, в които се налага да се свържем с Вас посредством имейл, пощенски услуги, телефон или Ви изпращаме текстово съобщение - начинът, по който ще се свържем с Вас зависи от данните за контакт, които вече сте споделили с нас. Ние обработваме информацията, която сте ни изпратили. Това може да се дължи на различни причини, включително:

- Отговор или обработване на всякакви заявки/резервации, които сте направилиВие или нашите партньори или мястото за настаняване;

- Ние   също   така   можем   да   Ви   изпратим   други   материали,   свързани   с резервацията Ви, като например как да се свържете с ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС в случай, че имате нужда от съдействие докато сте на път, както и информация, която смятаме, че може да Ви бъде от полза при планирането на вашето пътуване или за да си осигурите безпроблемен престой. Ние също така можем да Ви изпратим материали, свързани с предстоящи резервации или информация за предишни резервации, които сте направили с ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС;

- Комуникация с Вас с цел получаване на обратна информация във връзка с ползвана от Вас услуга.

 

Ние обработваме вашите лични данни въз основа на следните основания:

 

 1. Изпълнение на договор: Използването на Вашата информация може да бъде необходима за изпълнението на договора, който имате с нас. Например, ако използвате нашите услуги, за да направите онлайн резервация, ние ще използваме Вашата информация, за да завършим и администрираме тази резервация под формата на договор, който сме сключили с Вас;
 2. Законови интереси:  Може  да  използваме  Вашата  информация  за  наши законови  интереси,  като  например  да  Ви  предоставим  най-доброто  съдържание  на нашия уебсайт, имейли и бюлетини, за да подобрим и промотираме нашите продукти и услуги и съдържанието на нашия уебсайт, както и за административни и юридически цели за установяване на измами;
 3. Възможно  е  да  разчитаме  на  Вашето  съгласие  да  използваме личната  Ви  информация  за  определени  маркетингови  цели  (нюзлетъри  и  други подобни) а също така и в случаите когато сами създавате потребителски профил в нашия сайт. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на адресите, посочени в края на тази политика.
 4. изисквания:  Закон  за  счетоводството,  Закон  за  данък  върху добавената стойност, Кодекс на застраховането и приложимото българско законодателство.

 

Как ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС споделя вашите данни с трети страни?

 

При определени обстоятелства, ще споделим личните Ви данни с трети страни, а именно:

      1. Доставчици на услуги: мястото за настаняване, което сте избрали, наемане на кола /рент-а-кар/, авиокомпании, туроператори/туристически агенции и други;

 1. Компетентни органи:  Ние  разкриваме  лични  данни  на  правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно  е  в  течение  на  процедурата  да  разкрием  лични  данни  с  компетентните органи, за да защитим своите и/или Вашите права и законни интереси.  

 

Как ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС използва социалните медии?

 

Ние в ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС използваме социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да улесним използването на онлайн резервационни услуги, но също така ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, свързани с пътуване, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии: Интегрирали сме приставки на социални медии в уебсайта и приложенията на ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми" на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент  сте  вписани  в  профила  си  в  съответната  социална  медия,  доставчикът  на медията  може  да  свърже  тази  информация  с Вашия  профил  в социалната  медия  и евентуално да покаже Вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Други   услуги   и   функции,   свързани   със   социални   медии:   Може   да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС или с Ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии.

 

Какви процедури по осигуряване на сигурността предприема ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС, за да осигури безопасността на Вашите лични данни?

 

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните  процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира  ефективното функциониране на нашия уебсайт. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува  Вашият профил в сайта или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Отделно от това ние съхраняваме личните данни, които сте предоставили на място  в  наш  офис,  толкова  дълго,  колкото  е  необходимо  с  оглед  изпълнение  на услугите, които предоставяме и изискванията на действащото бъгларско законодателство.

 

Как ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС обработва лични данни на деца?

 

Услугите,  предоставени  от  ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС не  са  насочени  към  лица    под  18- годишна възраст. Използването на нашите услуги е позволено само след изрично даденото съгласие на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност). Ако получим информация за дете на възраст под 18 години, ние си запазваме правото да я изтрием. В редки случаи, като част от резервацията, поръчката на услуги, свързани с пътуването или други извънредни ситуации (като удобства, отнасящи се за семейства) ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС може да събере и използва информацията за деца само след съгласието на родител/настойник/попечител (лице, носещо родителска отговорност).

 

Как можете да контролирате личните данни, които сте предоставили на ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС?

 

Винаги имате правото да прегледате личната информация, която пазим за Вас. Можете да заявите преглед на личните си данни, като ни изпратите имейл на посочения по-долу имейл адрес. Моля, в темата на имейла напишете „Заявка за лична информация“, за да ускорите процеса.

В случай че смятате личната информация, която имаме за Вас за невалидна, ако смятате, че вече не сме оторизирани да използваме личната Ви информация или имате други въпроси относно това, как е използвана личната Ви информация, или въпроси, свързани с тази Политика за поверителност, моля, изпратете ни имейл или ни пишете, използвайки данните за контакт по-долу. Ние ще обработим Вашата заявка, в съответствие с приложимите нормативни актове  за защита на личните данни.

 

Какви права имате?

 

Притежавате   права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

 1. Оправомощени  сте  да  изискате  достъп  и  да  получите  информация  по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
 2. Имате  право  по  всяко  време  да  поискате  коригиране  на  неточни  данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
 3. По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяниот нас;
 4. Ако прецените, че не желаете  ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

                 4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин;
                 4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;
                 4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
                 4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
                 4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;


     5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;
     6. Също така имате право на възражение пред ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
     7. Не на последно място Ви се предоставя и възможност по всяко време и напълно безплатно да се откажете от Информационния бюлетин или друга информация за продукти и услуги на ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС чрез използване на опцията за отписване, предоставяна във всеки електронен Информационен бюлетин или чрез използване на контактната форма в секцията „Връзка с нас“, находяща се в уеб сайта.


Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
4. дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

 

Кой е отговорен за обработването на лични данни на уебсайта и приложенията на ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС?

 

ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС контролира обработването на лични данни на своите уебсайтове и мобилни приложения. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика, моля, изпратете имейл на info@poseidonholidays.com и ние ще се свържем с Вас.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на ПОСЕЙДОН ХОЛИДЕЙС ООД

Специални предложения
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах